Ptáci

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ

AMBULANCE

+420 571 758 740
Valašské Meziříčí

mobil - Zašová: +420 792 308 252
ordinace@evamatejkova.cz
www.evamatejkova.cz
ičo: 294 532 24

PLÁNOVANÁ NEPŘÍTOMNOST
Z DŮVODU DOVOLENÉ
A ÚČASTI NA KONGRESECH:

9. - 10. 5. 2024
28. - 29. 5. 2024
10. 6. - 14. 6. 2024
1. 7. - 12. 7. 2024
26. - 27. 8. 2024
23. - 24. 9. 2024

- akutní pacientky budou v době nepřítomnosti ošetřeny
zastupující lékařkou
MUDr. Veličkovou
MUDr. Prokešovou

Ambulance Valašské Meziříčí
Po 7.00 - 12.30 13.00 - 14.30
Út 7.00 - 13.00
Čt 7.00 - 13.00
7.00 - 13.00
U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí
Ambulance Zašová
St 7.00 - 12.00
Zdrav. středisko, Zašová 42, 756 51 Zašová

Objednávky přijímáme
v době ordinačních hodin.
Těšíme se na vás!

Jsme držitelem certifikátu
ISO 9001:2015

Ptáček

Eva Matejková / lékařka

2015 Promoce v oboru Všeobecné lékařství, Jesseniova lékařská fakulta v Martině, Univerzita Komenského v Bratislavě
2015 - 2018 Gynekologicko – porodnická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
2018 - 2021 Gynekologicko – porodnické oddělení, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava
2020 Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru Gynekologie a porodnictví, Ministerstvo zdravotnictví České Republiky

Publikační činnost

Články:
Typický rozštěp rtu a patra v 2D ultrasonografii
Matejková E., Kordasová A., Lukáčová I.
Česká Gynekologie, 2020, 85, č. 5, s. 309–313

Význam L1CAM jako prognostického faktoru u karcinomu endometria
Klát J., Mladěnka A., Matejková E.
Onkologie, 2018 12(1), 29-31

Přednášky:
2018 Accidental ultrasound detection of Galen vein aneurysma t term pregnancy, EBCOG Congress, PARIS, FRANCE
2018 Porod po císařském řezu v anamnéze, Setkání gynekologů ve Vítkovicích, Ostrava
2019 Oboustranný kompletní rozštěp rtu a patra v prenatálním období a při porodu – kazuistika, Setkání gynekologů ve Vítkovicích, Ostrava

Postery:
2018 Aneurysma vena galeni jako náhodný nález při ultrazvukovém vyšetření plodu v termínu porodu
XXXV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí, Mikulov

Certifikáty